ανάδραση

Πολιτική

VoteBash είναι εταιρικός πολίτης. VoteBash Κοινότητας και των πολιτών πρέπει να συμμορφώνονται με μας σύνολο κανόνων και οδηγιών. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούμε VoteBash να είναι ένα φιλικό χώρο στο Διαδίκτυο και όχι μόνο.

Εστιάζουμε για τη διασκέδαση και την ελευθερία της ατομικότητας του ατόμου. Εστιάζουμε επίσης την ευθύνη των πολιτών μας. Εισφορών προς την κοινωνική πλατφόρμα ψηφοφορίας πρέπει να πληρούν το νομικό πλαίσιο των αντίστοιχων τοπικής αυτοδιοίκησης οργανισμών που ισχύουν για τους πολίτες μας.